Service Designer Natuurmonitoring

Location
Utrecht
Start date
05/09/2024
End date
05/09/2025
Hours
32
Klant
BIJ12
Aanvraagnummer
SRQ174744
Share this request:

Wie zijn wij
BIJ12 (onderdeel Vereniging Interprovinciaal Overleg) is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Stikstof en Natura 2000
   

Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring
BIJ12 is opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.  

De activiteiten in dit programma zijn georganiseerd langs drie inhoudelijke uitvoeringslijnen, die voortkomen uit de verschillende vormen van monitoring:  Natuurmaatregelen, Omgevingscondities en Doelbereik. Iedere uitvoeringslijn kent een projectteam. Ieder projectteam coördineert de activiteiten en werkt samen met vertegenwoordigers en experts van de deelnemende organisaties aan de resultaten van het programma. Naast de drie uitvoeringslijnen is in april de start gemaakt met een expertiseteam Data en Informatievoorziening. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door een klein programmateam bestaande uit de programmamanager en een programmasecretaris. In totaal bestaat het programmateam nu uit 14 collega’s.

Context
Opdrachtgever voor het programma VVM is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening met deelnemers namens de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een projectondersteuner en een programmamanager geven invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners.

Om de provincies op langere termijn nog beter te kunnen ondersteunen met betrouwbare natuurinformatie, zet BIJ12 in op een programma voor de periode 2024 – 2030 dat is gericht op versterking van bestaande en nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring en op verbetering van de samenwerking tussen de partijen die samen invulling geven aan de keten van natuurinformatie.

Wat ga je doen?
Als Service Designer binnen het Programma Verbetering VHR-monitoring (VVM) speel je een cruciale rol in het vormgeven en begeleiden van sessies en het visualiseren van complexe informatie. De sessies vinden plaats zowel binnen het programmateam als met vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die deelnemen aan het programma. Je werkt nauw samen met projectleiders en de programmamanager om sessies in het team, met de stuurgroep en in de werkteams voor te bereiden en te faciliteren. Je draagt zorg voor een toegankelijke terugkoppeling van de resultaten en visualiseert complexe informatie op een heldere en toegankelijke manier. Het gaat hierbij niet zozeer om ‘klantgerichte services’ maar om handreikingen en methodieken om de monitoring van natuur in het veld te verbeteren en te standaardiseren. Daarnaast coach je projectleiders in visueel werken en design thinking, waarbij je zorgt voor een iteratieve, mensgerichte en co-creatieve aanpak. Je hebt oog voor zowel organisatie, proces als techniek en weet deze als één geheel te benaderen.

Functieomschrijving:
Als Service Designer binnen ons programmateam ben je verantwoordelijk voor:
 

 • Sessies voorbereiden: Je ontwerpt, organiseert en faciliteert sessies met verschillende groepen binnen het programma, van operationeel tot en met strategisch, waarbij je zorgt voor effectieve werkvormen en gedetailleerde voorbereiding om tot concrete resultaten te komen.
 • Visualiseren resultaten sessies: je verwerkt de resultaten van de sessies visueel en neemt deze (in samenwerking met het team) op in documenten.
 • Presentaties maken: Je bereidt presentaties voor over het programma voor verschillende doelgroepen binnen en buiten het programma, waarbij je complexe informatie helder en visueel aantrekkelijk presenteert.
 • Visualisatie en rapportage: Je vertaalt complexe gegevens naar concrete en begrijpelijke visualisaties en beschrijvingen die kunnen worden opgenomen in documenten en notities en/of in de online omgeving beschikbaar gemaakt worden.
 • Coachen van projectleiders: Je ondersteunt projectleiders bij het toepassen van visueel werken en design thinking, en stimuleert een iteratieve en mensgerichte benadering.

Profiel:

 • Je bent mensgericht, pragmatisch, iteratief, co-creatief en holistisch, waarbij je organisatie, proces en techniek als één ontwerpopgave ziet;
 • Je hebt een gedegen kennis van design thinking en agile werken;
 • Je bent een enthousiaste en mensgerichte professional die de nadruk legt op design thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test);
 • Je weet complexe zaken concreet te maken en kunt goed op verschillende niveaus schakelen;
 • Als storyteller kun je een duidelijk beeld schetsen en mensen meenemen in je verhaal;
 • Als luisteraar vertaal je eisen en wensen naar een duidelijk beeld en coach je anderen hierin;
 • Je staat stevig in je schoenen als facilitator van sessies.

Wensen:

 • Ervaring met het begeleiden en uitvoeren van projecten binnen de publieke sector, bij voorkeur met een focus op natuur, natuurmonitoring of vergelijkbare domeinen.
 • Aantoonbare ervaring met het realiseren van service processen en procedures in grote organisaties (> 1000 medewerkers), waarbij je effectief omgaat met een breed scala aan stakeholders.
 • Ervaring met het verzamelen, analyseren en vertalen van interne en externe eisen en wensen naar concrete projectresultaten.
 • Ervaring met het coachen en begeleiden van collega’s op het gebied van design thinking en het faciliteren van design sprints.

We zoeken een proactieve en creatieve professional die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken, en die een passie heeft voor natuurmonitoring en verbetering van informatievoorziening. Als je jezelf herkent in dit profiel en klaar bent om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons programma, nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Aantal uur per week: 32 uur (deels op locatie van kantoor BIJ12 te Utrecht, deels thuis)
Verlengingsopties van 2 maal 12 maanden.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Utrecht
32
05/09/2024
10/07/2024
05/09/2025
BIJ12
SRQ174744
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Utrecht
05/09/2024
05/09/2025
32

Wie zijn wij
BIJ12 (onderdeel Vereniging Interprovinciaal Overleg) is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer (NiNb)
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Stikstof en Natura 2000
   

Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring
BIJ12 is opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.  

De activiteiten in dit programma zijn georganiseerd langs drie inhoudelijke uitvoeringslijnen, die voortkomen uit de verschillende vormen van monitoring:  Natuurmaatregelen, Omgevingscondities en Doelbereik. Iedere uitvoeringslijn kent een projectteam. Ieder projectteam coördineert de activiteiten en werkt samen met vertegenwoordigers en experts van de deelnemende organisaties aan de resultaten van het programma. Naast de drie uitvoeringslijnen is in april de start gemaakt met een expertiseteam Data en Informatievoorziening. Het programmamanagement wordt uitgevoerd door een klein programmateam bestaande uit de programmamanager en een programmasecretaris. In totaal bestaat het programmateam nu uit 14 collega’s.

Context
Opdrachtgever voor het programma VVM is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening met deelnemers namens de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een projectondersteuner en een programmamanager geven invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners.

Om de provincies op langere termijn nog beter te kunnen ondersteunen met betrouwbare natuurinformatie, zet BIJ12 in op een programma voor de periode 2024 – 2030 dat is gericht op versterking van bestaande en nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring en op verbetering van de samenwerking tussen de partijen die samen invulling geven aan de keten van natuurinformatie.

Wat ga je doen?
Als Service Designer binnen het Programma Verbetering VHR-monitoring (VVM) speel je een cruciale rol in het vormgeven en begeleiden van sessies en het visualiseren van complexe informatie. De sessies vinden plaats zowel binnen het programmateam als met vertegenwoordigers van de verschillende organisaties die deelnemen aan het programma. Je werkt nauw samen met projectleiders en de programmamanager om sessies in het team, met de stuurgroep en in de werkteams voor te bereiden en te faciliteren. Je draagt zorg voor een toegankelijke terugkoppeling van de resultaten en visualiseert complexe informatie op een heldere en toegankelijke manier. Het gaat hierbij niet zozeer om ‘klantgerichte services’ maar om handreikingen en methodieken om de monitoring van natuur in het veld te verbeteren en te standaardiseren. Daarnaast coach je projectleiders in visueel werken en design thinking, waarbij je zorgt voor een iteratieve, mensgerichte en co-creatieve aanpak. Je hebt oog voor zowel organisatie, proces als techniek en weet deze als één geheel te benaderen.

Functieomschrijving:
Als Service Designer binnen ons programmateam ben je verantwoordelijk voor:
 

 • Sessies voorbereiden: Je ontwerpt, organiseert en faciliteert sessies met verschillende groepen binnen het programma, van operationeel tot en met strategisch, waarbij je zorgt voor effectieve werkvormen en gedetailleerde voorbereiding om tot concrete resultaten te komen.
 • Visualiseren resultaten sessies: je verwerkt de resultaten van de sessies visueel en neemt deze (in samenwerking met het team) op in documenten.
 • Presentaties maken: Je bereidt presentaties voor over het programma voor verschillende doelgroepen binnen en buiten het programma, waarbij je complexe informatie helder en visueel aantrekkelijk presenteert.
 • Visualisatie en rapportage: Je vertaalt complexe gegevens naar concrete en begrijpelijke visualisaties en beschrijvingen die kunnen worden opgenomen in documenten en notities en/of in de online omgeving beschikbaar gemaakt worden.
 • Coachen van projectleiders: Je ondersteunt projectleiders bij het toepassen van visueel werken en design thinking, en stimuleert een iteratieve en mensgerichte benadering.

Profiel:

 • Je bent mensgericht, pragmatisch, iteratief, co-creatief en holistisch, waarbij je organisatie, proces en techniek als één ontwerpopgave ziet;
 • Je hebt een gedegen kennis van design thinking en agile werken;
 • Je bent een enthousiaste en mensgerichte professional die de nadruk legt op design thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test);
 • Je weet complexe zaken concreet te maken en kunt goed op verschillende niveaus schakelen;
 • Als storyteller kun je een duidelijk beeld schetsen en mensen meenemen in je verhaal;
 • Als luisteraar vertaal je eisen en wensen naar een duidelijk beeld en coach je anderen hierin;
 • Je staat stevig in je schoenen als facilitator van sessies.

Wensen:

 • Ervaring met het begeleiden en uitvoeren van projecten binnen de publieke sector, bij voorkeur met een focus op natuur, natuurmonitoring of vergelijkbare domeinen.
 • Aantoonbare ervaring met het realiseren van service processen en procedures in grote organisaties (> 1000 medewerkers), waarbij je effectief omgaat met een breed scala aan stakeholders.
 • Ervaring met het verzamelen, analyseren en vertalen van interne en externe eisen en wensen naar concrete projectresultaten.
 • Ervaring met het coachen en begeleiden van collega’s op het gebied van design thinking en het faciliteren van design sprints.

We zoeken een proactieve en creatieve professional die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken, en die een passie heeft voor natuurmonitoring en verbetering van informatievoorziening. Als je jezelf herkent in dit profiel en klaar bent om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van ons programma, nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Aantal uur per week: 32 uur (deels op locatie van kantoor BIJ12 te Utrecht, deels thuis)
Verlengingsopties van 2 maal 12 maanden.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Inloggen